Mine tjenester

 

Mitt mål er å skape et vellykket mestringsklima drevet av klubben, trenerstyrt for en sunn spillerutvikling for spillere i aldersbestemte klasser.

Talentbegrepet er et diffus ord og et misbrukt begrep. En god lag- og spillerutvikling bør ikke være avhengig av tilfeldigheter. Men heller gjennom klubbstyrt filosofi som er forenklet for treneren. Treneren som den største påvirkeren for spillerens utvikling skal gjennom strukturert planlegging av trenings- og kamphverdag skape et mestringsklima som har fokus på utvikling, innsats, prosess, prøving og feiling for best mulig utvikling over tid i et spillerutviklings-perspektiv.

 


Hva kan jeg gjøre for fotballklubben?


 • Revidering av sportsplan
 • Forenkling av klubbens filosofi
 • Etablering av utviklingsmodell for spillerutvikling 
 • Etablering av trenerteam 

Hva kan jeg gjøre for trenerne? 


 • Veiledning til årsplan, månedsplan, ukeplan ut fra klubbens filosofi og sportsplan
 • Etablering og gjennomføring av økten med rød-tråd (oppvarming, del-øvelse og spill).  
 • Belastningsstyring (skader, vekst) 
 • Språk, lederstil og kommunikasjon 
 • De 4 delene av spillet (Etablert angrep, etablert forsvar og omstilling begge veier). 
 • Skapning av et mestringsklima for utvikling av spillere i aldersbestemte klasser

Hva kan jeg gjøre for spillerne? 

 

 • Individuell målsetting med spillerens mål og delmål for sesongen 
 • Videoanalyse 
 • Lære spilleren å styre sin totalbelastning 
 • Kontroll på spurtfase (vekstfase) og alternativ trening med ball
 • Rollespesifikk trening
 • Styrketrening ut fra rolle på laget og arbeidskrav
 • Fotball-kondisjon og hurtighet ut fra rolle på laget og arbeidskrav 

Foredrag

 

 • Hvordan skaper treneren et vellykket utviklingsklima for spilleren og gruppen? Hva er forskjellen på et mestringsklima og prestasjonsklima og hva har det å si for spillerens og gruppens utvikling?
 • Kulturskapning - et vellykket utviklingsmiljø i Uruguay og Primera Division - Defensor Sporting Club de Futbol. 
 • Språk, kommunikasjon og trenerstil 
 • Hvordan bruke de 4 delene av spillet for å gjennomføre en god økt og en god kamp? Skal spillerne og laget låses til en måte å spille på eller skal de læres opp til å styre kampene ut fra motstanderen og kampbildet. 
 • Ernæring i fotball