Trenerforum for aldersbestemte klasser i fotball -  SK Freidig 27.05.20

01.06.2020

I forrige uke jeg hadde gleden av å lede trenerforumet i SK Freidig som trenerveileder for aldersbestemte trenere i fotball. 

Klubbstyrt filosofi hvor klubben er sjef i hvordan utviklingsmiljøet skal være. Dette er målet for vårt samarbeid i 2020. En god sammenheng mellom det som står i sportsplanen til SK Freidig og det vi skal gjøre på treningsfeltet. Det at klubben ønsker å ha med flest mulig lengst mulig. Klubben ønsker å tilrettelegge for de aller beste som ønske rå ta steg og nå toppen.  Hvordan tenker vi å få det til? 

Gjennom deling og åpenhet med en felles plattform for alle klubbens trenere har vi som mål at vi skal lære av hverandre på tvers av aldersgrupper. Planen er gjennom strukturerte treningsøkter i takt med sportsplanen skal vi ha fokus på etablert angrep med langsiktig spillerutvikling i fokus. 

Gjennom observasjoner og oppfølging av trenerveileder på treningsfeltet skal trenerteamene få inspirasjon og erfaring til å jobbe som en enhet med en tilrettelegger og flere spillerutviklere. Dette med fokus på å øke tilbakemeldingene til spillerne på treningsfeltet. Samtidig som trenerteamet skal øke forståelsen og refleksjonsevnen til guttene og jentene i hvordan vi skal bli bedre på å angripe motstanderes mål og score mål. 

Gjennomgang av økten med spillergruppen
Gjennomgang av økten med spillergruppen

Hvilken kroppstilling (åpent/lukket) når vi har ballen i laget har en stor betydning for å kunne ha effektiv etablert angrep. Gjennom denne øvelsen (Rotonda) kom det flere gode eksempler (bilder) på hva det betyr å åpne opp kroppen når medspilleren har ball for å skape gode vinkler - dette for å skape 2v1 og kunne effektivt ta av press. 

Gjennomgang av teori med trenerne
Gjennomgang av teori med trenerne

Oppvarming med ball med inspirasjon fra Uruguay! Dette med fokus på skadeforebyggende, ballkontroll, bevegelighet - koordinasjon og repetert-sprint i fotball.